SITY ry:n myöntämä hygieniahoitajan pätevyys

Suomen infektioidentorjuntayhdistys perusti jäsenilleen tarkoitetun yhdistyksen hyväksymän hygieniahoitajan pätevyyden vuonna 2003 tarkoituksenaan kehittää hygieniahoitajien koulutusta ja sen laadunvalvontaa, mikä viime vuosien aikana on tullut yhä kysytymmäksi sekä jäsenistön, työnantajien että koulutusta tarjoavien yhteisöjen piirissä. 

Hygieniahoitajan toimenkuva erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa on tullut vähitellen hyvin eriytyneeksi omaksi erikoisalakseen. Suomen infektioidentorjuntayhdistys on vuosikymmeniä tarjonnut alalle jatkokoulutusta ja hygieniahoitajien pätevöitymisjärjestelmä on luotu, jotta yksilö voi käyttää kouluttautumisessaan tavoitteita. Sen on tarkoitus toimia lisäkoulutusta yhteen kokoavana järjestelmänä, jolla yksilö voi osoittaa erityistä pätevöitymistä hygieniahoitajan työssä ja työnantaja voi todeta selkeästi koulutuksen tason. Toivottavaa olisi, että hygieniahoitajanimikkeeseen ja myös hygieniahoitajien virkojen / toimien pätevyysvaatimuksiin vähitellen liitettäisiin myös pätevöitymisen vaatimus.

Pätevyysanomukset käsittelee SITY:n hygieniahoitajapätevyystyöryhmä ja myöntää SITY:n hallitus. Työryhmän kokoonpano: puheenjohtajana Arto Rantala, sihteeri Anne Reiman ja jäsenet Anneli Panttila sekä Suomen hygieniahoitajat ry:n edustajina Tarja Kuutamo ja Maire Matsinen. Työryhmän jäsenten toimikausi on 3 x 3 v. (2022 alkaen), siten että vain yksi yhdistyksen nimeämistä jäsenistä vaihtuu aluksi kerrallaan.

Hygieniahoitajan pätevyyteen kelpuutettavan koulutuksen tulee olla hygieniahoitajapätevyystyöryhmän hyväksymää. Tarjottavan koulutuksen suhteen toivotaankin edelleen yhteistyötä maamme ammattikorkeakoulujen kanssa, jotta laitosten suunnittelemasta täydennys- ja erikoistumiskoulutuksesta saataisiin korkealaatuista, monipuolista ja käytännön valmiuksia antavaa. Yhdistys ja koulutustoimikunta toivookin koulutusta antavien yksiköiden mielellään jo koulutuksen suunnitteluvaiheessa olevan yhteydessä toimikuntaan, joka tulee suunnittelemaan sisältörungon toivottavalle koulutukselle. 

Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat työryhmän pj. Arto Rantala, puh. 0400 528 617, sähköposti: arto.rantala(at)varha.fi tai työryhmän sihteeri Anne Reiman, puh. 03- 819 2525, sähköposti: anne.reiman(at)paijatha.fi

SITY ry:n hyväksymät hygieniahoitajan pätevyyden koulutusvaatimukset

SITY:n hyväksymään hygieniahoitajan pätevyyteen vaaditaan pohjakoulutus, hygieniahoitajan erikoistumis-/ täydennysopinnot (20 ov/30 op), käytännön työkokemusta (vähintään 3 vuotta, josta 2 vuotta hygieniahoitajan tehtävissä kokopäiväisesti) ja pisteitä vähintään 20. Pisteitä kertyy lisäkoulutuksesta, pidemmästä työkokemuksesta hygieniahoitajana, hygieniatoimikuntatoiminnasta, yhdistystoiminnasta, kotimaisista ja ulkomaisista jatkokoulutustilaisuuksista, kirjallisesta toiminnasta, tutkimustoiminnasta).

 • A. Pohjakoulutus
  • Erikoissairaanhoitaja / AMK sairaanhoitaja / terveydenhuollon kandidaatti
 • B. Kouluttautuminen sairaalahygieniaan
 • B 1. Hygieniahoitajan erikoistumis- /täydennysopinnot (20 ov/30 op)
  • SITY:n hallituksen hyväksymät ammattikorkeakoulujen erikoistumis- tai täydennyskoulutuskurssit tai
  • Sairaalahygieniakurssit
  • Sairaalaliiton / Kuntaliiton koulutustilaisuudet
  • Nordiska Hälsovårdskolan / Sjukhushygien – kurssit
 • B 2. Muu lisäkoulutus (valinnainen)
  • THL:n (ent. KTL) infektioepidemiologian kurssit (2 p)
  • Yliopistojen ja kesäyliopistojen kurssit (½-1 p): esim. kasvatustiede, psykologia, tiedotusoppi, tilastotiede, terveystaloustiede, ATK-kurssit, laatukoulutus.
 • C. Työkokemus
  • Kliinisessä sairaalatyössä 3 v, josta kokopäivätoimisissa hygieniahoitajan tehtävissä vähintään 2 v, lisäpisteitä hygieniahoitajatoiminnasta: 5 v (1 p), 10v (2 p), 15v (3 p)
  • Muu mahdollinen työkokemus sisällön mukaan (1-2 p)
 • D. Jatkokoulutustilaisuudet
 • D 1. Kotimainen sairaalahygieniajatkokoulutus
  • SSHY/SITY:n koulutuspäivät (1 p/kerta)
  • Tartuntatautipäivät (1 p/kerta)
  • Välinehuollon koulutuspäivät (1 p/kerta)
  • Alueelliset sairaalahygieniapäivät (½ p/kerta)
  • Muut koulutuspäivät, (½ p/kerta): esim. haavanhoito-, tehohoito-, sairaalasuunnittelu-, leikkaussalihoitajien opintopäivät
 • D 2. Ulkomainen sairaalahygieniajatkokoulutus (1 p/kongressi)
  • Hospital Infection Society:n kongressit
  • Pohjoismaiset kongressit
  • IFIC:n, SHEA:n, CDC:n, ICNA:n yms. kongressit
 • E. Toiminta hygieniatoimikunnassa (1 p)
 • F. Toiminta muissa työryhmissä (1 p)
 • G. Aktiivinen toiminta SSHY/SITY:ssä (Hallitus, Suomen Sairaalahygienialehti, Infektioidentorjunta -lehti)
  • 1-2 p / 4 – 8 v
 • H. Lisäansiot (työryhmän arvion mukaan, enintään 5 p)
  • Kirjallinen toiminta
  • Tutkimustoiminta
  • Opetus- ja koulutustehtävät
  • Osallistuminen erilaisiin projekteihin

SITY ry:n hyväksymät hygieniahoitajan pätevyyden hakuohjeet

Hakupapereihin on sisällytettävä:

 • SITY ry:n hallitukselle osoitettu anomus
 • Nimikirjaote tai vastaava
 • Hakulomake täytettynä sekä paperi- että sähköisenä versiona
 • Todistukset toiminnasta, omat selvitykset toimintojen luonteesta (mahdollisuuksien mukaan)

Tallenna lomake tietokoneellesi ennen tietojen täyttämistä.

Hakemus osoitetaan Suomen infektioidentorjuntayhdistys ry:n hygieniahoitajapätevyystyöryhmän sihteerille osoitteella:
Hygieniahoitaja Anne Reiman
Päijät-Hämeen Keskussairaala
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti

Sähköisessä muodossa oleva täytetty hakulomake on tarpeen asian nopeampaa käsittelyä varten, joten lähetä se myös sähköpostilla: anne.reiman(at)paijatha.fi . Lähetä valmis hakulomake ja liitteet lisäksi postitse.

Hakemuspapereita ei palauteta.