Välinehuoltoryhmän hallitukseen haetaan uutta jäsentä välinehuoltoalan esihenkilöistä

Julkaistu

Välinehuoltoryhmän hallitus pyytää esityksiä esihenkilönä työskentelevistä, välinehuoltotoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta vastuussa olevista sekä infektioidentorjuntatyöstä kiinnostuneista henkilöistä välinehuoltoryhmän hallituksen jäseneksi. Hakemukseen tarvitaan esitetyn henkilön suostumus.


Välinehuoltoryhmän hallitustyöskentelystä kiinnostunut em. kriteerit omaava henkilö voi myös itse ilmoittaa jäsenhalukkuudestaan välinehuoltoryhmän hallitukselle. Välinehuoltoryhmän hallitus pyytää vapaamuotoiset kirjalliset esitykset ja hakemukset perusteluineen puheenjohtaja Lea Värtölle osoitteella lea.varto@kymenhva.fi 17.12.2023 mennessä. Uusi jäsen aloittaa hallituksessa toimimisen huhtikuussa 2024.

Välinehuoltoryhmän hallituksessa on seitsemän jäsentä, joiden tulee olla Suomen infektioidentorjuntayhdistys ry:n jäsenenä tai liittyä jäseneksi. Osa kokouksista toteutetaan via Teams. Esitykset ja hakemukset käsitellään välinehuoltoryhmän hallituksen kokouksessa tammikuussa 2024 ja valinnasta ilmoitetaan kirjallisesti tämän jälkeen.