Smittskyddsföreningen i Finland

Vår vision

Vi förebygger infektioner, främjar trygg vård.

Vår mission

Vi främjar god vårdpraxis för förebyggande av infektioner genom att erbjuda information och utbildning för social- och hälsovårdspersonal.”