Yhdistys

Missiomme: Edistämme hyviä toimintatapoja hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaan tarjoamalla tietoa ja koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille.

Yhdistys on toiminut vuodesta 1975 lähtien nimellä Suomen sairaalahygieniayhdistys.  Vuodesta 2019 alkaen yhdistys on toiminut nimellä Suomen infektioidentorjuntayhdistys ry (SITY).  Nimen muutoksella haluttiin korostaa infektioiden torjuntaa erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä.

Yhdistys pyrkii kokoamaan yhteen infektioiden torjuntatyötä tekevät ja siitä kiinnostuneet. Jäseniä yhdistyksessä on noin 800. Yhdistys on moniammatillinen ja jäsenistöön kuuluu mm. sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, laitos- ja välinehuollon ammattilaisia, lääkäreitä sekä mikrobiologeja. Kannattajajäseninä on lisäksi yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita yhteisöjä.

Yhdistys mm. järjestää vuosittaisia koulutuspäiviä, julkaisee Infektioidentorjunta -lehteä, ja antaa infektioiden torjuntaa koskevia lausuntoja. Yhdistys myöntää myös matka-apurahoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ulkomaisiin infektioidentorjuntaa käsitteleviin koulutuksiin.

Seuraa yhdistyksen toimintaa verkkosivuilla tai Infektioidentorjuntalehdestä (tähän linkki lehden sivuille). Voit seurata meitä myös sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, Instgram).