Yhdistys

Suomen infektioidentorjuntayhdistys ry:n tarkoituksena on parantaa hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaa erilaisissa hoito- ja hoivaympäristöissä.

Suomen infektioidentorjuntayhdistys ry. (lyhenne SITY) on moniammatillinen yhdistys, jonka nimi oli aiemmin Suomen Sairaalahygieniayhdistys. Vuonna 2019 päädyimme nimenmuutokseen, sillä halusimme korostaa infektioiden torjuntaa yli organisaatiorajojen, erityyppisiä torjuntakeinoja käyttäen.

Visiomme: Torjumme infektioita, edistämme turvallista hoitoa.

Missiomme: Edistämme hyviä toimintatapoja hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaan tarjoamalla tietoa ja koulutusta sosiaali- ja teveydenhuollon työntekijöille.

Yhdistyksemme mm. järjestää vuosittaisia koulutuspäiviä, julkaisee Infektioidentorjunta -lehteä, myöntää matka-apurahoja terveydenhuollon ammattilaisille ulkomaisiin koulutuksiin ja antaa infektioiden torjuntaa koskevia lausuntoja. Päätiedotuskanaviamme ovat verkkosivut, sosiaalinen media (Facebook, Twitter, Instgram) ja jäsenistölle suunnattu lehti, joka on luettavissa sekä painetussa muodossa että verkkosivuillamme.