Välinehuoltoryhmä

Suomen infektioidentorjuntayhdistys ry:n välinehuoltoryhmä toimii valtakunnallisena välinehuollon asiantuntijaryhmänä. Sen tehtävänä on parantaa potilasturvallisuutta ja henkilökunnan työsuojelua edistämällä hyviä välinehuoltokäytäntöjä ja estämällä hoitoon liittyvien infektioiden leviäminen desinfektion ja steriloinnin keinoin.

Otamme kantaa ja annamme lausuntoja välinehuoltotoimintaan liittyvissä asioissa.

Välinehuoltoryhmä järjestää vuosittain helmikuussa valtakunnalliset välinehuollon esimiesten ja palveluohjaajien koulutuspäivät sekä lokakuun alkupuolella valtakunnalliset välinehuollon koulutuspäivät. Koulutustilaisuuksista ilmoitetaan Infektioidentorjunta -lehdessä ja Sity ry:n verkkosivuilla.