Julkaisut

Yhdistyksen tärkein julkaisu on Infektioidentorjunta -lehti. Lehti on jäsenetu. Lehteä voi myös tilata erikseen. Jäsenillä sekä lehden vuosikerran tilaavilla kirjastoilla on myös sähköisen lehden lukuoikeus. Lisäksi laadimme omia lausuntoja ja otamme pyynnöstä kantaa aihepiirimme julkaisuihin tai lausuntoihin.

Uusimmat Infektioidentorjunta -lehden numerot ovat luettavissa jatkossa jäsensivuilla. Suomen Sairaalahygienialehdet ovat kaikkien luettavissa.