Julkaisut

Yhdistyksen tärkein julkaisu on Infektioidentorjunta -lehti. Lehti on jäsenetu ja lehteä voi myös tilata erikseen. Lisäksi laadimme omia lausuntoja ja otamme pyynnöstä kantaa aihepiirimme julkaisuihin tai lausuntoihin.

Uusimmat Infektioidentorjunta -lehden numerot ovat luettavissa jatkossa jäsensivuilla. Ensimmäinen numero näkyy jonkin aikaa julkisena. Suomen Sairaalahygienialehdet ovat kaikkien luettavissa.