Koulutus

Yhdistyksellä on koulutustyöryhmä, joka vastaa vuotuisten Infektioidentorjuntapäivien toteutuksesta. Koulutuspäivien sisältö suunnitellaan syksyisin järjestettävässä yhdistyksen aivoriihessä.

Yhdistyksen kongressipäällikkö on Jaana-Marija Lehtinen, HUS mobiiliyksikkö, jaana-marija.lehtinen(at)hus.fi.

Yhdistys jakaa matka-apurahoja jäsenilleen. Katso haku-ohjeet jäsenasiat osiosta.