Pätevyydet

Lääkäreiden infektioidentorjunnan erityispätevyys

Erityispätevyyden tarkoituksena on lisätä alalla työskentelevien parissa kiinnostusta infektioidentorjuntaan sekä osoittaa alalla saavutettu erityisosaaminen. Suomen Lääkäriliiton hallitus on perustanut sairaalahygienian erityispätevyyden vuonna 1994. Tämä muutettiin 31.1.2023 infektioidentorjunnan erityispätevyydeksi, koska torjuntatoimia tulee toteuttaa yli organisaatio rajojen.

Lisätietoja antaa yhdistyksen hallituksen jäsen Teija Puhto, teija.puhto(at)pohde.fi.

Hygieniahoitajan pätevyys

Yhdistys on myöntänyt hygieniahoitaja jäsenilleen pätevyyksiä vuodesta 2003. Tarkoituksena on osoittaa pätevyyttä hygieniahoitajan työhön, pätevyyden edellytyksenä olevan hyväksytyn kouluttautumisen kautta. Hygieniahoitajan pätevyystyöryhmään on vuodesta 2021 alkaen kuulunut myös Suomen hygieniahoitajat ry:n edustajat.

Tiedusteluihin vastaavat hygieniahoitajapätevyystyöryhmän sihteeri Anne Reiman, puh. 044 719 5525, sähköposti: anne.reiman(at)paijatha.fi ja pj. Arto Rantala, puh. 0400 528 617, sähköposti: arto.rantala(at)varhe.fi.