Infektioidentorjuntalehti

Infektioidentorjunta on Suomen infektioidentorjuntayhdistys ry:n tiedotuslehti, joka on ilmainen henkilö- ja kannattajajäsenille.
Sitä saa myös tilata. Irtonumeroita myydään muun muassa organisaatioille ja oppilaitoksille.

Lehti ilmestyy neljästi vuodessa ja lehdet pyritään teemoittamaan. Aiempia teemoja ovat olleet mm. käsihygienia, desinfektioaineet ja epidemiat. Uusimmat teemat on nähtävissä Mediakortissa. Infektioidentorjunta -lehden PDF versiot ovat luettavissa vain jäsenille. Sairaalahygienialehdet ovat luettavissa verkkosivuilla.

Lehti on ilmestynyt yli 40 vuoden ajan, vuoteen 1993 saakka sen nimi oli SaHTi ja vuoteen 2019 Suomen Sairaalahygienialehti.

PDF tiedostot avautuvat Adobe Acrobat Reader ohjelmalla. Tarvittaessa lataa ilmainen ohjelma osoitteesta https://get.adobe.com/fi/reader/

1. Infektioidentorjunta -lehti