Lääkäriliiton erityispätevyys

Suomen Lääkäriliiton hallitus perusti sairaalahygienian erityispätevyyden 21.9.1994 Suomen infektioidentorjuntayhdistys ry:n (Suomen Sairaalahygieniayhdistys ry:n on yhdistyksen aiempi nimi) ja Suomen Mikrobiologit -alaosaston esityksestä. Erityispätevyyden tarkoituksena on alasta kiinnostuneiden parissa lisätä mielenkiintoa kouluttautumiseen sairaalainfektioiden problematiikkaan ja toisaalta osoittaa ulospäin tällä alalla saavutettu erityisosaaminen. Kokeneilla alalla työskentelevillä lääkäreillä se on osoitus saavutetusta sairaalainfektioiden torjunnan ongelmakentän hallinnasta, mutta sen toivotaan myös lisäävän nuorempien sairaalainfektioiden parissa työskentelevien kiinnostusta lisäkouluttautumiseen, jota olisi syytä tehdä järjestelmällisesti ainakin yliopistoklinikoissa erikoislääkärikoulutukseen liittyen. Näin voitaisiin varmistaa erityisosaamisen jatkuvuus.

Lisätietoja antaa SITY:n puheenjohtaja Kirsi Skogberg, kirsi.skogberg(at)gov.fi. Hakemukset voi lähettää osoitteeseen HYKS/Jorvin sairaala, Turuntie 150, 00029 HUS. Ohjelma ja hakulomake ovat myös Lääkäriliiton verkkosivuilla osoitteessa: https://www.laakariliitto.fi/palvelut/koulutukset/erityispatevyydet/sairaalahygienia/

Erityispätevyyden säännöt luotiin alun perin 1990-luvun alussa liian optimististen koulutusmahdollisuuksien ja kehitysnäkymien toivossa ja siksi pätevyysvaatimuksiin kirjattiin paljon sellaista välttämätöntä koulutusta, mitä ei ollut käytännössä saatavissa ilman huomattavaa henkilökohtaista panostusta (pakollisia palveluja yhdessä valtakunnallisessa laboratoriossa, ulkomaisia pitkiä kursseja). Tämän takia erityispätevyyden käyttö ei ole tähän mennessä toteutunut sen perustamisen yhteydessä ajatellulla tavalla. Siksi Suomen Sairaalahygieniayhdistys käynnistikin syksyllä 2000 pätevyysvaatimusten ajanmukaistamisen.

Sairaalahygienian erityispätevyyden vaatimukset on nyt uudistettu tavoitteenaan käytännön sairaalainfektioiden torjuntatyössä saavutetun kokemuksen ja toiminnan painottaminen, mutta myös huomion kiinnittäminen valtakunnalliseen tai alueelliseen opetustoimintaan ja aktiiviseen toimintaan sairaalainfektioiden ehkäisyyn ja diagnostiikkaan keskittyvässä julkaisutoiminnassa, joilla on suuri merkitys alan tietämyksen levittämisessä käytännön tasolle sairaaloihin. Erikoisala- kohtainen koulutusuudistus on huomioitu laajentamalla erityispätevyyteen kouluttautumismahdollisuuksia myös muille erikoisaloille kuin aikaisemmat infektiotaudit tai kliininen mikrobiologia.

Erityispätevyysohjelman vaatimukset

Pohjakoulutus

 • Infektiosairauksien erikoislääkäri
 • Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri
 • Muu kliininen erikoislääkärin koulutus, jos laajasti mukana sairaalainfektioiden torjuntaan liittyvässä toiminnassa
 • Käytännön palvelu
  • A. Sairaalapalvelu
   • Sairaalapalvelua 2 vuotta erikoistumisen (pohjakoulutus) jälkeen.
  • B. Muu jatkokoulutuspalvelu (vähintään 18 kuukautta)
   • Kliininen palvelu sairaalainfektioiden torjuntaan liittyen
   • Toiminta keskussairaalatason sairaalan hygieniatyöryhmän aktiivisena jäsenenä; vähintään 2 vuotta toimintaa (=3 kk palvelua), enintään 6 vuotta (= 9 kk palvelua)
   • Palvelu infektioepidemiologisessa yksikössä Suomessa tai ulkomailla. Hyväksytään enintään 3kk:n palveluna
   • Palvelu sairaalainfektioihin erikoistuneessa laboratoriossa tai keskussairaalan mikrobiologian laboratoriossa.
   • Kliinisen mikrobiologian laboratorio, enintään 6 kk:n palvelua
   • Toimiminen hygieenikkona / epidemiologina / keskussairaalan infektioidentorjunnan vastuullisena lääkärinä / ulkomainen kurssimuotoinen koulutus. Hyväksytään 12 kk:n osalta
   • Valtakunnallinen tai alueellinen opetustoiminta Hyväksytään 3 kk:n osalta. Esitelmät Sairaalahygienia/infektioidentorjuntapäivillä, Tartuntatautipäivillä, alueellisissa koulutustilaisuuksissa
   • Kirjallinen toiminta sairaalainfektioiden torjuntaan liittyen. Oppikirjatekstit, Duodecim, Suomen Lääkärilehti, Suomen Sairaalahygienialehti, valtakunnalliset ohjeistot. Hyväksytään korkeintaan 6 kk:n palveluna
   • Sairaalahygieniaan tai -infektioihin liittyvä tieteellinen tutkimustyö. Hyväksytään korkeintaan 3 kk:n palveluna
   • Yhdistystoiminta. Toiminta Suomen infektioidentorjuntayhdistyksen hallituksessa, Suomen infektioidentorjunta -lehden toimituskunnassa.
  • C. Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus
   • Kurssit sairaalainfektioiden torjuntaan liittyen, 80 tuntia
   • Kotimaiset: Infektioidentorjuntapäivät, THL:n kurssit
   • Pohjoismaiset sairaalahygieniapäivät
   • Hospital Infection Society (Englanti) -kongressit, kurssit
   • CDC:n kongressit
   • ICAAC, ECCMID soveltuvin osin
   • Muut vastaavat

Hakumenettely Erityispätevyyden hakeminen tapahtuu hakulomakkeella. Siihen on liitettävä mukaan nimikirjaote, todistukset, julkaisuluettelo ja selvitys muusta toiminnasta. Anomus käsitellään Sairaalahygienian erityispätevyystoimikunnassa, jota johtaa SITY ry:n puheenjohtaja ja jäseninä on kaksi infektiolääkäriä ja kaksi kliinistä mikrobiologia, joilla on erityispätevyys. Toimikunta esittää käsittelyn perusteella erityispätevyyden myöntämistä Suomen Lääkäriliiton koulutusvaliokunnalle, joka antaa erityispätevyydestä todistuksen. Käsittelyn päätöksestä voi valittaa Lääkäriliiton hallitukselle. Toimikunta voi tarvittaessa tehdä myös välipäätöksiä koulutuksen osan hyväksymisestä.