Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Hygieniahoitajan pätevyys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSHY:n hyväksymä hygieniahoitajan pätevyys

Suomen Sairaalahygieniayhdistys perusti jäsenilleen tarkoitetun SSHY:n hyväksymän hygieniahoitajan pätevyyden vuonna 2003 tarkoituksenaan kehittää hygieniahoitajien koulutusta ja sen laadunvalvontaa, mikä viime vuosien aikana on tullut yhä kysytymmäksi sekä jäsenistön, työnantajien että koulutusta tarjoavien yhteisöjen piirissä.

Hygieniahoitajan toimenkuva erilaisissa terveydenhuollon organisaatioissa on tullut vähitellen hyvin eriytyneeksi omaksi erikoisalakseen. Suomen Sairaalahygieniayhdistys on vuosikymmeniä tarjonnut alalle jatkokoulutusta ja hygieniahoitajien pätevöitymisjärjestelmä on luotu, jotta yksilö voi käyttää kouluttautumisessaan tavoitteita. Sen on tarkoitus toimia lisäkoulutusta yhteen kokoavana järjestelmänä, jolla yksilö voi osoittaa pätevyyttään hygieniahoitajan työhön ja työnantaja voi todeta selkeästi koulutuksen tason. Toivottavaa olisi, että hygieniahoitajanimikkeeseen ja myös hygieniahoitajien virkojen pätevyysvaatimuksiin vähitellen liitettäisiin myös pätevöitymisen vaatimus.

Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hyväksymän hygieniahoitajan pätevyyteen vaaditaan pohjakoulutus, hygieniahoitajan erikoistumis-/ täydennysopinnot (20 ov), käytännön työkokemusta vähintään 3 vuotta, josta 2 vuotta hygieniahoitajan tehtävissä ja pisteitä vähintään 20. Pisteitä kertyy lisäkoulutuksesta, pidemmästä työkokemuksesta hygieniahoitajan työssä, hygieniatoimikuntatoiminnasta, yhdistystoiminnasta, kotimaisista ja ulkomaisista jatkokoulutustilaisuuksista, kirjallisesta toiminnasta, tutkimustoiminnasta). Pätevyysanomukset käsittelee SSHY:n hygieniahoitajakoulutustoimikunta, johon yhdistyksen hallitus valitsee jäsenet. Toimikunnan kokoonpano on perustamisesta lähtien pysynyt samana, puheenjohtajana on Arto Rantala ja jäseninä ovat Marja Hämäläinen, Marja Ratia ja Anne Reiman, joka on myös toimikunnan sihteeri. Toimikunnan esityksestä pätevyyden myöntää SSHY:n hallitus.

Hygieniahoitajan pätevyyteen kelpuutettavan koulutuksen tulee olla hygieniahoitajakoulutustoimikunnan hyväksymää. Tarjottavan koulutuksen suhteen toivotaankin edelleen yhteistyötä maamme ammattikorkeakoulujen kanssa, jotta laitosten suunnittelemasta täydennys- ja erikoistumiskoulutuksesta saataisiin korkealaatuista, monipuolista ja käytännön valmiuksia antavaa. Yhdistys ja koulutustoimikunta toivookin koulutusta antavien yksiköiden mielellään jo koulutuksen suunnitteluvaiheessa olevan yhteydessä toimikuntaan, joka tulee suunnittelemaan sisältörungon toivottavalle koulutukselle.

Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat työryhmän pj. Arto Rantala, puh. 02- 3130551, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)tyks.fi tai koulutustoimikunnan sihteeri Anne Reiman, puh. 03- 819 2525, sähköposti: anne.reiman(at)phsotey.fi

SSHY ry:n hyväksymät hygieniahoitajan pätevyyden koulutusvaatimukset 2009

SSHY:n hyväksymään hygieniahoitajan pätevyyteen vaaditaan pohjakoulutus, hygieniahoitajan erikoistumis-/ täydennysopinnot (20 ov), käytännön työkokemusta (vähintään 3 vuotta, josta 2 vuotta hygieniahoitajan tehtävissä kokopäiväisesti) ja pisteitä vähintään 20. Pisteitä kertyy lisäkoulutuksesta, pidemmästä työkokemuksesta hygieniahoitajana, hygieniatoimikuntatoiminnasta, yhdistystoiminnasta, kotimaisista ja ulkomaisista jatkokoulutustilaisuuksista, kirjallisesta toiminnasta, tutkimustoiminnasta). Pätevyyden käsittelee SSHY:n hygieniahoitajakoulutustoimikunta ja myöntää SSHY:n hallitus.

 • A. Pohjakoulutus
  • Erikoissairaanhoitaja / AMK sairaanhoitaja / terveydenhuollon kandidaatti
 • B. Kouluttautuminen sairaalahygieniaan
 • B 1. Hygieniahoitajan erikoistumis- /täydennysopinnot (20 ov)
  • SSHY:n hallituksen hyväksymät ammattikorkeakoulujen erikoistumis- tai täydennyskoulutuskurssit tai
  • Sairaalahygieniakurssit
  • Sairaalaliiton / Kuntaliiton koulutustilaisuudet
  • Nordiska Hälsovårdskolan / Sjukhushygien - kurssit
 • B 2. Muu lisäkoulutus (valinnainen)
  • KTL:n infektioepidemiologian kurssit (2 p)
  • Yliopistojen ja kesäyliopistojen kurssit (½-1 p): esim. kasvatustiede, psykologia, tiedotusoppi, tilastotiede, terveystaloustiede, ATK-kurssit, laatukoulutus.
 • C. Työkokemus
  • Kliinisessä sairaalatyössä 3v, josta kokopäivätoimisissa hygieniahoitajan tehtävissä vähintään 2 v, lisäpisteitä hygieniahoitajatoiminnasta: 5 v (1 p), 10v (2 p), 15v (3 p)
  • Muu mahdollinen työkokemus sisällön mukaan (1-2 p)
 • D. Jatkokoulutustilaisuudet
 • D 1. Kotimainen sairaalahygieniajatkokoulutus
  • SSHY:n koulutuspäivät (1 p / kerta)
  • Tartuntatautipäivät (1 p/ kerta)
  • Välinehuollon koulutuspäivät (1 p / kerta)
  • Alueelliset sairaalahygieniapäivät (½ p / kerta)
  • Muut koulutuspäivät, (½ p / kerta): esim. haavanhoito-, tehohoito-, sairaalasuunnittelu-, leikkaussalihoitajien opintopäivät
 • D 2. Ulkomainen sairaalahygieniajatkokoulutus (1 p / kongressi)
  • Hospital Infection Society:n kongressit
  • Pohjoismaiset kongressit
  • IFIC:n, SHEA:n, CDC:n, ICNA:n yms. kongressit
 • E. Toiminta hygieniatoimikunnassa (1 p)
 • F. Toiminta muissa työryhmissä (1p)
 • G. Aktiivinen toiminta SSHY:ssä (Hallitus, Suomen Sairaalahygienialehti)
  • 1-2 p / 4 - 8 v
 • H. Lisäansiot (tmk:n arvion mukaan, enintään 5 p)
  • Kirjallinen toiminta
  • Tutkimustoiminta
  • Opetus- ja koulutustehtävät
  • Osallistuminen erilaisiin projekteihin
SSHY ry:n hyväksymät hygieniahoitajan pätevyyden hakuohjeet

Hakupapereihin on sisällytettävä:

 • SSHY ry:n hallitukselle osoitettu anomus
 • Nimikirjaote tai vastaava
 • Hakulomake täytettynä sekä paperi- että sähköisenä versiona
 • Todistukset toiminnasta, omat selvitykset toimintojen luonteesta (mahdollisuuksien mukaan)


Hakemus osoitetaan Suomen Sairaalahygieniayhdistys ry:n hygieniahoitajakoulutustoimikunnan sihteeri Anne Reimanille osoitteella:
Hygieniahoitaja Anne Reiman
Päijät-Hämeen Keskussairaala
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti
sähköposti: anne.reiman(at)phsotey.fi

Sähköisessä muodossa oleva täytetty hakulomake on tarpeen asian nopeampaa käsittelyä varten. Hakemuspapereita ei palauteta.

Tallenna tiedosto koneellesi ennen täyttämistä napsauttamalla linkkiä hiiren oikealla painikkeella ja valitse "Tallenna kohde nimellä... / Save target as...".
Lähetä valmis lomake sähköpostin liitetiedostona