Infektioidentorjunta -lehden toimituskunta

Lehti

Päätoimittaja, toimituskunnan puheenjohtaja Heli Heikkinen Siun sote, sähköposti: etunimi.sukunimi@siunsote.fi

Toimitussihteeri Minna Hakanen Infektioidentorjuntayksikkö, HUS Peijaksen Sairaala, sähköposti: etunimi.sukunimi@hus.fi

Outi Lyytikäinen THL/SIRO, sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Tiina Kurvinen VSSHP Sairaalahygienia- ja infektioidentorjuntayksikkö, sähköposti: etunimi.sukunimi@tyks.fi

Myös lehden ilmoitusmyynti.

Arto Rantala TYKS Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka, sähköposti: etunimi.sukunimi@tyks.fi

Risto Vuento Fimlab Laboratoriot, sähköposti: etunimi.sukunimi@fimlab.fi

Anu Hintikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, sähköposti: anu.hintikka@kolumbus.fi