Sairaalahygieniapäivät

Sairaalahygieniapäivät 2019
Anu Nurmeksela – Hygieniayhdyshenkilön rooli seurannassa ja palautteen antamisessa
Emmi Sarvikivi – Hoitoon liittyvät S.aureus-infektiot Suomessa ja ehkäistävyys
Esa Rintala – Yhden hengen huone
Heli Heikkinen – Alkoholikäsihuuhde onko vaihtoehtoja
Heli Lankinen – Ylläpitosiivous, eristyssiivous ja loppusiivous vuodeosastoilla ja leikkaussaleissa
Heli Piirtola- Miten ja miksi moniresistentin mikrobin kantajuus huomioidaan erilaisissa hoitoympäristöissä
Kaisa Huotari – Leikkausalueen infektiot
Kaisu Rantakokko-Jalava – Infektio vai kolonisaatio
Kirsi-Marja Ballantine – Työasu ja suojaimet
Mari Kanerva – Tarttuvat hengitystieinfektiot
Miia Kontio – Euroopan ja Suomen tuhkarokkotilanne
Minna Hakanen – Perifeerisiin verisuonikatetreihin liittyvät infektiot ja VIP-score
Raija Uusitalo-Seppälä – Ripuloiva potilas
Risto Vuento – Hoitoympäristön non-touch dekontaminaatio ja desinfektiomenetelmät, mitä hyötyä
Sirpa Ukkola – Eläinavusteinen toiminta hoitoyksikössä hygieniahoitajan näkökulma
Tiina Tiitinen ja Anna Forsström – Ensihoito ja infektioiden torjunta
Tuija Melville ja Heljä Lundgren-Laine – Infektioturvallisuus – näkyvää ja ymmärrettävää viestintää
Kevätseminaari 2018
Aaltonen – Sote ja infektioiden torjuminen
Heikkinen – Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy Sote-uudistuksessa – Pohjois-Karjalan malli
Kanerva – Mikrobilääkekäytön ohjauskulttuurit
Lehtinen – Kannattaako moniresistenttien mikrobien seulonta?
Lyytikäinen – Seurantatyökalut ja valtakunnalliset ehkäisyohjeet
Nohynek – Henkilökunnan rokotukset
Pitkäpaasi – Infektioiden seuranta ja torjunta tk-sairaaloissa
Rantakokko-Jalava – Mb laboratorio ja antibioottihoidon ohjaus
Suomalainen – SOTE ja infektioiden torjunnan alueellinen organisaatio tulevaisuudessa
Sairaalahygieniapäivät 2017
Anu Hintikka – Potilaan, omaisten ja vierailijoiden ohjaus
Ulla Hohenthal – Osastokierron hygieniakysymykset
Reetta Huttunen – Aliravitsemus, tupakointi, ihon kunto ja infektiot
Katariina Kainulainen – Käsihygienia, mitä keinoja vaikuttamiseen
Mari Kanerva – Avaus
Jaana-Marija Lehtinen – MDR-mikrobit sairaalan ulkopuolella
Riitta Nikkola – Hygieniayhdyshenkilön rooli ja tehtävät
Katrine Pesola – Keskuslaskimokatetrit teho-osaston ulkopuolella
Eija Similä – Kotoa leikkaukseen
Kirsi Skogberg – Jorvin sairaalan palovammaosaston MRSA-epidemia
Oili Ström – Virtsateiden katetrointi ja katetrin hoito
Jaana Syrjänen – Pirkanmaan MRSA-epidemia
Kirsi Terho – Hygieniayhdyshenkilön rooli ja tehtävät
Anni Virolainen-Julkunen – Avausluento Tartuntatutilaki
Risto Vuento – Ovatko MDR-mikrobit samanlaisia
Sairaalahygieniapäivät 2016
Arkko-Liekari Auli – Terävä esitys
Heikkinen Heli – Verisuonikanyylin hoito ja toteutuuko se
Hietaniemi Kari – Gastrokirurgisen leikkauspotilaan profylaksia
Hietaniemi Kari – Leikkaussalikäyttäytyminen
Huotari Kaisa – Urologisen leikkauspotilaan profylaksia
Ikonen Tuija – Kertakäyttötavaraa kustannusvaikuttavasti
Jansson Miia – Suunhoidon merkitys tehohoidossa
Järvinen Raija – Hygieniayhdyshenkilön rooli seurannassa
Karhumäki Tuula – Välineiden puhtaustaso suunhygieniayksiköiden tartunnantorjunnassa
Koukkari Katja – Perifeerisiin verisuonikanyyleihin liittyvät infektiot_tiivistelmä
Lyytikäinen Outi – Terveydenhuollon työntekijän MRSA
Marttila Jane – Turvapaikanhakijoiden infektioiden torjunta- kuntasektorin näkökulma
Matsinen Maire – Prevalenssi keskussairalassa ja terveyskeskuksessa
Mattila Eero – Cdifficile-diagnostiikan vaikutus hoitokäytäntöihin
Mäntynen Sirpa – Kuinka infektioiden torjunta otetaan huomioon rakennusprojekteissa
Ojanperä Helena – Never ending story
Rantakokko-Jalava Kaisu – Diagnostiikka kohta pelkkää PCRää
Tuomisto Karolina – Turvapaikanhakijoiden infektioiden torjunta
Viuhkonen Marja – Turvapaikanhakijoiden infektioiden torjunta
Vuento Risto – Hoidetaanko ESBL kosketusvarotoimin vai ei
Sairaalahygieniapäivät 2015
Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät – Viking Mariella 2015 – Ohjelma
Desinfektiopyyhkeet ja liinat, Kirsi Terho
Henkilösuojaimien käytön ohjaaminen erityistilanteessa, Miia Koskinen, kysely
Henkilösuojaimien käytön ohjaaminen erityistilanteessa, Miia Koskinen, vapaat kommentit
Hepatiitti A -epidemia Kouvolassa, Jaana Palosara
MDR-potilaan hoitoketju, Laura Lehtola, interaktiivinen osuus
MDR-potilaan hoitoketju, Laura Lehtola, vapaat kommentit
Moniresistenttien bakteerien torjunnan – mikä muuttui, Esa Rintala
Moniresistenttien bakteerien torjunnan valtakunnalliset linjaukset, Lotta Simola
Perioperatiivisen homeostaasin merkitys, Arto Rantala
Pintapuhtauden mittaaminen, Katja Koukkari
Profylaksin ajoitus ja kirjaaminen, Ville Lehtinen
Sairaalahygieniapäivät 2015, Mari Kanerva
Syyhyepidemia vanhustenhuoltolaitoksessa, Sinikka Tynkkynen